Združenje staršev

Splošne informacije k Združenju staršev

Delovanje Združenja staršev je častno in nehonorirano. Finančna sredstva zagotavljajo letne 
članarine in prostovoljni prispevki. 

Člani Združenja staršev so vsi starši dijakinj in dijakov Slovenske gimnazije, ki so poravnali članarino
za tekoče šolsko leto.

Članarina znaša 20€ na družino/šolsko leto. Poravnati jo je potrebno v začetku šolskega leta,
najkasneje do 15. novembra, na račun Združenja staršev: AT06 2070 6046 0017 3290

Podprite naše delovanje v prid dijakov in dijakinj in se včlanite v Združenje staršev! Kontaktirate nas
lahko na elektronski naslov:    starsieltern.slog@gmail.com

 

Naloge Združenja staršev

Združenje staršev zastopa interese staršev pri vzgojno-izobraževalnem procesu Slovenske gimnazije in vzpostavlja potrebno sodelovanje med domačim okoljem in šolo. Socialno šibkejšim družinam ZS pomaga tudi finančno pri kritju stroškov za obvezne šolske prireditve.
Obrazec za finančno podporo

 

Odbor Združenja staršev v šolskem letu 2021/22

predsednica                                         Nada Zerzer

namestnik                                            Marco Tolmaier

tajnica                                                  Roswitha Stern

namestnik                                            Marco Tolmaier

blagajnik                                              Hubert Jank

namestnik                                            Hermann Kelich

projekt Kugy                                       ---

odborniki                                             Milena Einspieler, Ursula Kežar, Sonja Kölich, Evelyn Kometter, Tatjana Koren-Zwitter, Brigitte Neuwersch (KUGY in OŠS), Rosana Pucher, Yvonne Triessnig, Christian Triessnig 

preglednika računov                          Karl Hren in Reinhard Schinner

MS-WORD213 KB
MS-WORD212 KB