Združenje staršev

Splošne informacije k Združenju staršev

Delovanje Združenja staršev je častno in nehonorirano. Finančna sredstva zagotavljajo letne 
članarine in prostovoljni prispevki. 

Člani Združenja staršev so vsi starši dijakinj in dijakov Slovenske gimnazije, ki so poravnali članarino
za tekoče šolsko leto.

Članarina znaša 20€ na družino/šolsko leto. Poravnati jo je potrebno v začetku šolskega leta,
najkasneje do 15. novembra, na račun Združenja staršev: AT32 3910 0003 0006 0764

Podprite naše delovanje v prid dijakov in dijakinj in se včlanite v Združenje staršev! Kontaktirate nas
lahko na elektronski naslov:    starsieltern.slog@gmail.com

 

Naloge Združenja staršev

Združenje staršev zastopa interese staršev pri vzgojno-izobraževalnem procesu Slovenske gimnazije in vzpostavlja potrebno sodelovanje med domačim okoljem in šolo. Socialno šibkejšim družinam ZS pomaga tudi finančno pri kritju stroškov za obvezne šolske prireditve.
Obrazec za finančno podporo

 

Odbor Združenja staršev v šolskem letu 2018/19

Predsednica                                         Katarina Gutownig Fürst

namestnica                                           Roswitha Stern

tajnica                                                   Olga Voglauer

namestnik                                            Gottfried Vogl

blagajničark                                         Reinhard Schinner

namestnik                                            Hermann Kelich

Projekt-Kugy                                       Alexa Begeš-Deutz

odborniki                                              Sonja Kölich, Ludmilla Kofler, Andrea Jabornig,
                                                               Ursula Kežar

preglednika računov                          Andreas Breschan in Josef Deutsch

MS-WORD213 KB
MS-WORD212 KB