Priročnik Naravoslovje 2016-17

Priročnik Naravoslovje 2016-17 na Slovenski gimnaziji v Celovcu

  • Slika 1:

Izšla je brošura Naravoslovje na Zvezni gimnaziji in zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu, šolsko leto 2016/17, izdala jo je delovna skupnost za naravoslovne predmete. Na 214 straneh seznanja z naravoslovno platjo Slovenske gimnazije. Opisani so naravoslovni projekti in razne zanimivosti preteklega šolskega leta. Navedene so teme za ustno maturo iz naravoslovnih predmetov, klavzurne naloge iz opisne geometrije z rešitvami in tri klavzure iz matematike (prevod Niko Ottowitz) z rešitvami. Dodatne matematične vaje nudijo naloge poskusne klavzure in preverjanja matematičnih kompetenc, vsakič so dodane rešitve. Prostorsko zaznavanje se da postopno izboljševati s treniranjem prostorske inteligence, na voljo so ustrezne vaje. Zbirka slik in podatki o dnevu odprtih vrat in šolskem prazniku zaokrožajo letopis. Dodan je kronološki seznam publikacij šolske založbe VEDI.

Priročnik je nadaljevanje brošur Naravoslovje 2014/15 in Naravoslovje 2015/16, prejel ga je tudi letos vsak dijak Slovenske gimnazije. Načrtovano je nadaljevanje, vsako leto bodo med drugim objavljene tudi klavzurne naloge iz opisne geometrije in matematike z rešitvami. Tako se bo z leti nabrala koristna zbirka maturitetnih nalog, ki bo naši šolski mladini gotovo olajšala priprave na pisno maturo. 

Niko Ottowitz
(za delovno skupnost naravoslovnih predmetov Slovenske gimnazije)