Slovenska gimnazija

splošnoizobraževalna ustanova s slovenskim učnim jezikom – šola z (nad-)regionalnim težiščem – šola s tradicijo od ustanovitve 1957 – partner v mreži UNESCO šol – prenovljena in razširjena šola (prenova v letih 2011-2013)

  • Slika 1: Šolski profil

    Šolski profil

  • Slika 2: Šolska avla po prenovi

    Šolska avla po prenovi

  • Slika 3: Notranje dvorišče

    Notranje dvorišče

ZG/ZRG za Slovence je splošnoizobraževalna ustanova, učni jezik je slovenski, slovenščina in nemščina imata kot predmeta isti obseg ur, delovna jezika sta še italijanščina in angleščina.

Šola za življenje in prihodnost
ZG/ZRG za Slovence posreduje splošno izobrazbo in sodobne ključne kompetence za študij in poklic. Poudarek na osebnostni vzgoji (vedenje, medkulturno razumevanje, socialno učenje in solidarnost z ljudmi v stiski), na zdravstveni vzgoji (šport in tekmovanja, zdrava prehrana, preventiva zasvojenosti...), na okoljski vzgoji (posebno trajnostni razvoj) in na mirovni vzgoji (mediacija, konfliktni menedžment, regionalna zgodovinska zavest).

Šola s tradicijo
ZG/ZRG za Slovence v Celovcu je bila ustanovljena 1957 na osnovi člena 7 avstrijske državne pogodbe 1955 z namenom gimnazijskega izobraževanja mladih koroških Slovenk in Slovencev – pol stoletja izkušenj!

Odprtost in mednarodnost šole
ZG/ZRG za Slovence obiskujejo mladi koroški Slovenke in Slovenci in tudi dijakinje in dijaki nemško govorečega prebivalstva v deželi, dijakinje in dijaki iz sosednih regij Furlanije-Julijske krajine in Slovenije in otroci drugih državljanov, ki živijo na Koroškem – kot izraz regije, v kateri živimo.

Šola za vse dijakinje in dijake, ki jih podpiramo po individualnih potrebah, torej za pospeševanje posebno nadarjenih kakor tudi šibkejših dijakinj in dijakov in z integracijo dijakinj in dijakov s posebnimi potrebami (v smislu skupne šole deset- do štirinajstletnih).

LINKWEB
LINKWEB