Kugyjevi razredi

 • Slika 1:
Dijakinje in dijaki 1C Kugy-razreda (2020/21), © Aloisia Gomez

  Dijakinje in dijaki 1C Kugy-razreda (2020/21), © Aloisia Gomez

 • Slika 2: Dijakinje in dijaki 1C Kugy-razreda (2019/20), © Ylenia Barga

  Dijakinje in dijaki 1C Kugy-razreda (2019/20), © Ylenia Barga

 • Slika 3: Dijaki Kugyjevih razredov 1.c in 1.d (2018/19), © Monika Novak-Sabotnik

  Dijaki Kugyjevih razredov 1.c in 1.d (2018/19), © Monika Novak-Sabotnik

 • Slika 4: 2ac bibione majhna

  2ac bibione majhna

 • Slika 5: Evropa v sliki

  Evropa v sliki

 • Slika 6: Bibione 11-12

  Bibione 11-12

Kugyjev razred je šolski model na ZG in ZRG za Slovence, začel se je leta 1999. Učenke in učence, ki prihajajo iz sosednjih pokrajin Koroške, Furlanije in Slovenije oz. spoznavajo sosedstvo teh regij, poučujemo v vsebinah gimnazijskih učnih programov; te dopolnjuje temeljita jezikovna izobrazba (v slovenščini, nemščini, italijanščini in angleščini).

Kugyjev razred – poimenovan po alpinistu Juliusu Kugyju, ki je bil doma v treh jezikih in narodih – je šolski model na splošnoizobraževalni srednji/višji šoli (od 10. do 18. leta starosti, z maturo). Prizadeva si  za širjenje obzorja učenk in učencev, pa tudi staršev,  učiteljic in učiteljev; označuje ga načelo odprtosti. Učna načela so naslednja: V vsakem predmetu doživijo učenke in učenci jezikovni in kulturni pouk.Naučijo se sporazumevanja v štirih jezikih; sporazumevanje pomeni (tudi) živeti toleranco in akceptanco, saj se lahko počutijo  v več jezikih in kulturah doma. Cilj je, da si učenke in učenci Kugyjevega razreda pridobijo trdno izhodišče za študij ali delo v regiji, v kateri živimo. To je bil tudi vzrok, da so začetno fazo projekta Kugyjevih razredov podprle dežela, zveza in Evropska unija (program Interreg-IIIA).

Kugyjevi razredi so gimnazijski razredi, kar pomeni, da nudijo splošno izobrazbo (s težiščem medregionalnega vidika), na višji stopnji se pridruži še latinščina.Intenzivna jezikovna izmenjava s partnerskimi šolami v Kugyjevih razredih omogoča učenkam in učencem spoznavanje neposrednih sosednih pokrajin in doživljanje (jezikovnih) kultur. Projekti kot izmenjave, medpredmetni pouk ali jezikovni asistenti spremljajo učenke in učence vseskozi. Kugyjevi razredi imajo vsako leto jezikovno ali drugo predmetno težišče – italijanščino, slovenščino, nemščino, angleščino, izbirne obvezne predmete. Na izbiro pa so seveda še ponudbe s področja glasbe (zbor in ansambel) in športa (skupaj s slovenskimi športnimi društvi – odbojka, košarka, nogomet, atletika, šah).

Načrt večdnevnih projektov v Kugyjevih razredih:

1. razred Italijanska jezikovna kopel – Italijanski teden v Bibioneju
2. razred Izmenjava s partnersko OŠ v Sloveniji
3. razred Ekskurzija po Furlaniji
4. razred Ekskurzija s tematiko novejše zgodovine – Naravoslovno-jezikovni teden v Fiesi

na višji stopnji:

 • Partnerstvo z gimnazijo v Sloveniji, v Avstriji, v Italiji
 • Slovenski jezikovni teden v Ljubljani (7. razred)