Partnerska društva od šolskega leta 1980/81

Od leta 1980/81 je ZG/ZRG za Slovence vsako leto pobratena s kakim kulturnim društvom, da tako oblikuje sožitje s svojim okoljem:

 • 1980/81 SPD Danica v Šentprimožu
 • 1981/82 SPD Jepa-Baško jezero v Ločah
 • 1982/83 SPD Kočna v Svečah
 • 1983/84 SPD Edinost v Pliberku
 • 1984/85 SPD Rož v Šentjakobu v Rožu 
 • 1985/86 SPD Zarja v Železni Kapli in na Obirskem
 • 1986/87 SPD Dobrač na Brnci
 • 1987/88 KPD Planina v Selah 
 • 1988/89 SPD Vinko Poljanec v Škocijanu
 • 1989/90 KPD Šmihel
 • 1990/91 KPD Drava v Žvabeku
 • 1991/92 SPD Radiše
 • 1992/93 SPD Borovlje
 • 1993/94 SPD Globasnica in SPD Edinost v Štebnu
 • 1994/95 SPD Bilka v Bilčovsu
 • 1995/96 SPD Srce v Dobrli vasi
 • 1996/97 SPD Lipa v Velikovcu, KD Peter Markovič v Rožeku in SPD Zilja v Ziljski Bistrici
 • 1997/98 SPD Edinost v Škofičah
 • 1998/99 Katoliški dom prosvete Sodalitas v Tinjah
 • 1999/2000 SPD Gorjanci v Kotmari vasi
 • 2000/01 Mladinski center Rebrca
 • 2001/02 SPD Šentjanž in center k&k
 • 2002/03 SAK Slovenski atletski klub
 • 2003/04 Pevsko društvo Jakob Petelin Gallus
 • 2004/05 Stara pošta in SPD Zilja v Ziljski Bistrici
 • 2005/06 SKD Celovec
 • 2006/07 Slovensko planinsko društvo Celovec
 • 2007/08 Slovenska Glasbena šola – ob 30-letnici ustanovitve
 • 2008/09 Slovensko kulturno središče Planika v Kanalski dolini
 • 2009/10 SPD Zvezda v Hodišah
 • 2010/11 društvo Mladi rod – ob 60-letnici izhajanja
 • 2011/12: Društvo slovenskih izseljencev – ob 70-letnici izseljenstva
 • 2012/13: Društvo Kulturni dom Pliberk
 • 2013/14: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik
 • ​2014/15: SPD Trta, Žitara vas
 • 2015/16: SKD Jepa-Baško jezero - ob 35-letnici Tamburaškega ansambla Loče
 • 2016/17: SPD Zarja, Železna kapla
 • 2017/18: Zveza abolventk in absolventov Slovenske gimnazije