Poučen dan v Lakeside Parku

Četrtošolci SLOG spoznavajo različna podjetja

 • Slika 1: Motivacijski govor, ©Julia Schuster-Smrečnik

  Motivacijski govor, ©Julia Schuster-Smrečnik

 • Slika 2: Delavnica podjetja Build! Gründerzentrum, ©Julia Schuster-Smrečnik

  Delavnica podjetja Build! Gründerzentrum, ©Julia Schuster-Smrečnik

 • Slika 3:
Tekmovanje Varen pristanek na Marsu, ©Julia Schuster-Smrečnik

  Tekmovanje Varen pristanek na Marsu, ©Julia Schuster-Smrečnik

 • Slika 4:
Ponosna zmagovalna ekipa, ©Julia Schuster-Smrečnik

  Ponosna zmagovalna ekipa, ©Julia Schuster-Smrečnik

V sredo, 20. marca 2019, so se učenci in učenke 4. C in 4. D razreda udeležili informacijskega dneva z naslovom Studikompass: Deine Zukunft. Deine Wahl v Lakeside Parku. Po kratkem uvodu so se učenci razdelili na štiri skupine in v skupinah določili vodjo, ki jih je vodil od delavnice do delavnice. Cilj prireditve je bil, dati učencem vpogled v delovna področja različnih podjetij, kot so to Alpsko-jadranska univerza v Celovcu, Alturos Destinations, Asfinag Maut, Build! Gründerzentrum in druga. Pri različnih delavnicah so učenci slišali zanimive podatke o podjetjih. Skupaj z eksperti so se ukvarjali z naslednjimi vprašanji: Kaj je start-up podjetje? Kako nastane naravni rezervat? Zakaj so tuji jeziki tudi v tehničnih poklicih tako pomembni? Ali je možno izdelati oklep Iron Man, ki lahko leti? Koliko predorov, mostov in postajališč imamo na avstrijskih avtocestah?

Dopoldan v Lakeside parku je bil zelo zabaven, zanimiv in informativen. Posebna zahvala velja vodjam skupin (4. C razred: Ines Pichler in Magdalena Wrienz, 4. D razred: Elena Kropiunik in Jan Wieser), ki so skrbele zato, da smo pravočasno prispeli k delavnicam. 

Sonja Prohinig in Julia Schuster-Smrečnik

Koordinacija: Sonja Prohinig