• Športni teden

  Športni teden na Milštatskem jezeru

  več …
  Športni teden ob jezeru
 • Ekskurzija v Trst

  23.-25.5. 2022 8AC

  več …
  Ekskurzija v Trst 8.AC
 • Teden 7A v Toskani

  Jezikovni teden italijanskega jezika v Lucci, 29 .05. - 03.06.2022, 7a

  več …
  Jezikovni teden 7.A v Toskani
 • 5b v Železni Kapli

  Železna Kapla, 23.05.-24.05.2022, 5b

  več …
  Ekskurzija v Železno Kaplo
 • Ekskurzija Furlanija

  3C-Kugy razred je bil na geografsko–kulturni ekskurziji po Furlaniji – Julijski krajini, 27-19.4.2022

  več …
  Ekskurzija po Furlaniji, 2022
 • Gojimo fižol!

  Slog, 13.5.22., 1A

  več …
  Vrtičkarji gojijo fižol!
 
 
 
 

Tudi jaz sem bil na Slovenski gimnaziji

 • Letnik 1981/1982 (8.B) Letnik 1981/1982 (8.B)

  Razredničarka prof. Ivana Kampuš

  Marija Feinig, Manuela Frantar, Andrej Germ, Sabina Greiner, Marija Hribernik, Franc Karničar, Veronika Klopčič, Sonja Kölich, Jožefina Kowatsch, Anton Kumer, Štefan Lesjak, Franc Mandelc, Štefan Merkač, Janez Ogris, Ernestina Partl, Igor Schellander, Janez Schumer, Tanja Sienčnik, Robert Sitter, Marija Stingler, Boris Sturm, Rozalija Tratter, Danijela Tschertou, Miha Vrbinc

  več...

 • Letnik 2005/2006 (8.A) Letnik 2005/2006 (8.A)

  Z desne: v prvi vrsti stojijo: strokovni nadzornik dr. Teodor Domej, ravnatelj dr. Miha Vrbinc, prof. Andreja Zikulnig, Veronika Popotnig, Alenka Breitfuss

  V drugi vrsti: prof. Mirko Oraže, mag. Rihard Jernej, prof. Roman Vouk, prof. Martin Urbajs, Kristina Gril, Mija Kampuš, Agnes Mörtl. Sara Urak, Nadja Dlopst, Julia Schuster, Darja Mischkulnig, Anja Valentinitsch, Marija Domej, Tanja Senica, mag. Kristijan Sadnikar

  V tretji vrsti: prof. Štefan Pinter, Angelika Ogris, mag. Janko Smrečnik, razrednik prof. Lojze Dolinar, Ana Lucia Muri, Rafael Ferk, Matija Rutar

  več...

 • Letnik 1970/1971 (8.A) Letnik 1970/1971 (8.A)

  Od leve na desno v 1. vrsti sedijo: Jože Wakounig, ga. Hronek, ravnatelj dr. Zablatnik, predsednik izpitne komisije dr. Valentin Inzko, Močilnik, ga. Ješe, Franc Inzko, dr. Vospernik. 

  V drugi vrsti stojijo: Malle, Valentinitsch, Brežjak, Jaklitsch, Merkač, Sima, Buchwald, Sturm, Žmaucer, Perne, Prutej, Kulmesch, Riegelnik, Olip, Wakounig Marija, Laußegger, Hobel, Wakounig Bernard.

  več...

 • Letnik 1978/1979 (8.B) Letnik 1978/1979 (8.B)

  Od leve na desno sedijo: prof. dr. Polanc, prof. dr. Cegovnik, prof. Cesnovar, prof. Močilnik, predsednik izpitne komisije dr. Inzko, ravnatelj dr. Vospernik, prof. Sereinig, prof. dr. Zwitter-Tehovnik, prof. Oraže, prof. Kovačič.

  V srednji vrsti stojijo: Wernig, prof. Wakounig, Einspieler, Pörtsch, Kelich, Živkovič, Verdel Helena, Breznik, Vrbinc, Tischler, Fera, Gasser.

  V zadnji vrsti stojijo: Vavti, Wutte, Haderlap, Verdel Irena, Lesjak, Velik, Sommeregger, Klinar, prof. Kupper.

  več...

 • Letnik 1974/1975 (8.A) Letnik 1974/1975 (8.A)

  Od leve na desno sedijo: dr. Janez Polanc, dr. Ana Petek, dr. Anton Feinig, prof. Hema Cesnovar, ravnatelj dr. Pavle Zablatnik, predsednik izpitne komisije dr. Valentin Inzko, prof. Janko Messner, prof. Slavka Hronek, dipl. inž. Janez Oswald, prof. Franc David.

  V drugi vrsti stojijo: prof. Anton Malle, prof. Milan Kupper, Zikulnig, Samonig, Wieser, Ogris, Brumnik, Nagele, Müller, Novak, Schellander, Velik, Lausegger, Schlapper, Einspieler, Koren, Jelen, Oswald.

  več...

Main features

Das BG/BRG für Slowenen bietet eine gymnasiale und realgymnasiale Allgemeinbildung an. Slowenisch ist Unterrichtssprache, Deutsch und Slowenisch werden im selben Stundenausmaß unterrichtet und sind verpflichtende (zentral gestellte) schriftliche Maturagegenstände.

Kje nas najdete?

Das Slowenische Gymnasium befindet sich im Klagenfurter Stadtteil St. Peter (vom Zentrum Richtung Osten) am Beginn der Ebentaler Straße am Prof.-Janežič-Platz 1. Mit dem Stadtwerke-Bus: Linie 10/11 – Haltestelle Windischkaserne oder Rennerschule.

46.623984
14.323145