Šolski praznik - 5. 7. 2018

Prireditev ob koncu šolskega leta, kjer prejmejo uspešni dijaki svoje nagrade za dosežke na športnem, jezikovnem in naravoslovnem področju