Dobrodošli v 63. letu na SLOG!

  • Slika 1: {image:field1}

V imenu šolske skupnosti na Zvezni gimnaziji in Zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu želim našim dijakinjam in dijakom / staršem / profesorskemu zboru / tajnicama / hišnikoma in ekipi snažilk vzajemno, pedagoško uspešno in dobro šolsko leto 2019/20!

Mag. Rosalia Kuchling
prov. ravnateljica / prov. Direktorin