Pismo staršem

Spoštovani starši!

Zaključujemo izredno šolsko leto 2020/21, ki je od nas vseh terjalo nadpovprečno mero organiziranosti in zavzetosti za dokaj reden pouk. Velik del njega se je odvijal na daljavo, znaten del pa v razredčenih razrednih skupinah. Po tej poti se Vam prisrčno zahvaljujem za skrbno spremstvo svojega otroka/svojih otrok na njegovi/njihovi poti šolanja. Zdaj se vsi veselimo na oddih v poletnih mesecih, da bomo jeseni zopet z novo energijo začeli šolsko leto 2021/22.

Kljub pandemiji covid-19 smo na Slovenski gimnaziji v minulem letu nadaljevali z intenzivnim delom na področju razvoja šolske kakovosti in snujemo nove možnosti pedagoškega pristopa oz. pedagoske ponudbe naše izobraževalne ustanove. V ta namen bomo izvedli 08. 07. 2021 celodnevno delovno klavzuro profesorskega zbora. Zato Vas obveščam, da na ta dan na naši šoli ne bo pouka.

Podelitev spričeval bo v petek, 09. 07., po 3. uri pouka (ob 10:25).

Želimo Vam in Vašim otrokom lep čas poletnega oddiha in se veselimo na svidenje v prihodnjem šolskem letu.

Prijazno Vas pozdravljam
Mag. Zalka Kuchling (prov. ravn.)

PDF800 KB