Pismo staršem

Dragi starši!

Na začetku novega šolskega leta 2020/21 vas prav lepo pozdravljam iz ravnateljstva Slovenske gimnazije. V novo šolsko leto stopamo z velikim veseljem, saj se bomo po dolgih mesecih deljenega pouka in počitnic zopet srečali v celotnem sestavu razredov in kolegija. Zavedamo pa se, da bo potekalo (ponovno) srečanje zaradi pandemije COVID-19 pod dokaj izrednimi pogoji, ki zahtevajo pri delu z mladino dokaj preudaren in odgovoren pristop.

Letos imamo v prvem letniku v štirih paralelkah 74 dijakinj in dijakov, na 59. maturo pa se pripravlja 57 maturantk in maturantov.

Zaradi zdravstveno-varnostnih ukrepov se bo pouk za dijakinje in dijake prvih razredov (1ABD) letos izjemoma pričel v ponedeljek, 14. 9., šele ob 8:00 uri. Prosimo, da starši z otroki počakate pred glavnim vhodom, kjer vas bomo sprejeli skupno z razredničarkama in razrednikom in pospremili v namenjene prostore. (1C je od 14. 9. do 18. 9. na italijanski jezikovni kopeli v Bistrici na Zilji).

Za dijakinje in dijake od 2. do 8. razredov se pouk prične v ponedeljek, 14. 9., redno ob 7:45 uri.

----------------------------------------------------------------------

Po dogovoru s šolsko zdravnico in s kriznim timom šole ter ravnateljstvom Dvojezične zvezne trgovske akademije veljajo na Slovenski gimnaziji poleg zdravstveno-varnostnih predpisov Zveznega ministrstva za pouk in izobrazbo ter Izobraževalne direkcije dežele Koroške sledeči ukrepi:

a) Bolnih otrok ne pošiljamo v šolo!
b) Skrbimo za osebno higieno:

- večkrat na dan si z milom umivamo roke,
- skrbimo za redno prezračevanje razredov,
- v pavzah nosimo masko na hodnikih in v avli (priporočamo tudi v primeru zelene barve na »corona-semaforju«),
- v socialnem stiku držimo razdaljo (najmanj 1 meter).

c) Dostop do omaric v garderobi (še) ni možen. Zato hodimo v šolo do nadaljnjega v čevljih.

č) Strogo se držimo hišnega reda in nadaljnjih navodil vodstva šole.

Vabim vas, da redno spremljate obvestila, objavljena na šolski spletni strani www.slog.at

 Novo:

Po dogradnji v poletnih počitnicah nudimo dijakinjam/dijakom razširjeno ponudbo šolske kantine, ki vsebuje (za € 5,80) tudi toplo opoldansko prehrano.
Razširili smo prostor popoldanske oskrbe z veliko leseno teraso.
Z dodatnim prostorom smo uresničili dolgoletno pedagoško potrebo profesoric/profesorjev po možnosti umika v tišino.

 

Gospe Katja Male in Diana Olip-Lipusch sta vam na razpolago v vseh šolsko-upravnih vprašanjih, hišnika Marjan Inzko in Marko Krznar pa skrbita za red v hiši in na dvorišču oz. na športnem igrišču.

Da bi bilo šolsko leto pestro, delavno, zavzeto, ob vsej skrbi za zdravje in učni uspeh pa tudi polno veselja in ponosa nad doseženimi cilji!

 

                                                                                                                               mag. Zalka Kuchling

                                                                                                                                (prov. ravnateljica)

 

Celovec, dne 11. 9. 2020                                                           

LINKWEB
LINKWEB
LINKWEB