Združenje absolventk in absolventov ZG/ZRG za Slovence v Celovcu

  • Slika 1:

Povezanost z izobraževalno ustanovo, v kateri si preživel ali preživela več let in ki ti je dajala osnove za nadaljnje oblikovanje življenja, je zelo pomembna. Običajno je, da imajo take ustanove – šole, univerze – društva ali združenja, ki so namenjena povezovanju teh, ki so obiskovali ustanovo.

Ob 40-letnici Slovenske gimnazije je bilo ustanovljeno Združenje absolventk in absolventov s temi nameni:

  • skrbeti za povezovanje (prijateljske stike) tudi v letih po zaključku izobraževanja na šoli
  • podpirati zadeve šole, ki so jo nekdaj obiskovali
  • pospeševati poklicno izobraževanje absolventk in absolventov
  • ohranjati povezavo z nekdanjimi učiteljicami in učitelji
  • zastopati kulturne in družbene interese svojih članic in članov
  • posredovati štipendije posebej nadarjenim ali socialno potrebnim dijakinjam in dijakom

Ob 60-letnici ustanovitve Slovenske gimnazije je – v nadaljevanju dolgoletne tradicije povezovanja šole s podeželskimi slovenskimi društvi in ustanovami - bilo­ Združenje absolventk in absolventov partner ZG/ZRG za Slovence. Tako je organiziralo božično drevo v avli Slovenske gimnazije – darilo absolventa Franca Jožefa Smrtnika –, podprlo akcijo Dijaki za dijaka ob dobrodelnem koncertu na večeru staršev in se predstavilo na gimnazijski božičnici dijakinjam in dijakom in pri tem posebej nagovorilo bodoče maturantke in maturante, ki se bodo pridružili dosedanjim maturantkam in maturantom, da se včlanijo v Združenje. Posebno znamenje povezave je vsakoletni prehodni Tischlerjev pokal za najboljši uspeh, ki ga poklanja prva generacija mature 1963.

Združenje je podprlo prireditve ob praznovanju 60. obletnice ustanovitve Slovenske gimnazije, prav posebej še spominsko mašo v Gospe Sveti in slavnostno akademijo. Prav akademiji je namenjena vsakoletna podpora, saj je edinstvena izkaznica delovanja in dogajanja te pomembne izobraževalne ustanove prav posebej za koroške Slovenke in Slovence, pa tudi za sožitje v deželi in v regiji. Zato se bo Združenje tudi v prihodnosti prizadevalo podpirati to ustanovo in širiti njen dobri glas.

Vabimo nove članice in člane, da se pridružijo Združenju, saj bi v prihodnje bolj aktivno skrbeli za povezovanje ljudi, ki so nekdaj obiskovali to šolo.

Posamezni razredi so zelo dobro povezani med seboj in organizirajo razredna srečanja. Zahvala velja angažiranim posameznicam in posameznikom, po navadi so to zastopnice in zastopniki zadnjega, osmega razreda, ki skrbijo za ohranjanje stikov s sošolkami in sošolci. Te posebej naprošamo, da se obrnejo na Združenje in posredujejo aktualne kontaktne naslove, saj bi to konca letošnjega šolskega leta zelo povečali krog ljudi, ki ga nagovarjamo in ga želimo povezovati med seboj in s sedanjim dogajanjem na Slovenski gimnaziji. Obenem pa se s tem tudi povečujejo gmotne možnosti za uresničevanje društvenih namenov, posebno podpiranja šolskih prireditev in dijakinj in dijakov ob projektih, npr. dodatnih jezikovnih certifikatov, udeležbi šolskih prireditev.

 

dr. Miha Vrbinc

podpredsednik ZAGS

8. 2. 2022

LINKWEB
PDF226 KB
PDF106 KB
PDF155 KB