Prof. Marica Flödl v pokoju, 2017

Prisrčno slovo od vodje šole in kolegov

  • Slika 1: Prof. Marica Flödl in vodja šole, © Nadja Senoner

    Prof. Marica Flödl in vodja šole, © Nadja Senoner

S 1. 11. 2017 se je upokojila prof. Marica Flödl in tako zapustila Slovensko gimnazijo, na kateri je bila dolga leta zaposlena najprej kot tajnica, potem pa kot profesorica slovenščine in zemljepisa.

Vodja šole Zalka Kuchling in administrator Franc Topolovec se ji zahvaljujeta v imenu profesorskega zbora za dolgoletno prizadevno delo v prid mladini in slovenski narodni skupnosti in ji za novo življenjsko obdobje želita vse dobro.