Višja stopnja na SLOG

Gimnazija - Realna gimnazija

Na višji stopnji (od 5. do 8. razreda) je izobraževalni program Slovenske gimnazije razdeljen na dva šolska tipa:

gimnazija:

z latinščino in s programom Kugyjevih razredov (nadaljevanje štirijezične izobrazbe z nižje stopnje) ali s programom jezikovnega težišča (ruščina ali italijanščina ali francoščina - 4-letni tečaj)

realna gimnazija:

z naravoslovnim težiščem in razširjenim programom v naravoslovnih predmetih

 • delo z ekološkimi in naravoslovnimi besedili (v slovenščini in v nemščini)
 • laboratorijske vaje v biologiji, kemiji in fiziki
 • opisna geometrija (z računalniško podporo)

izbirni izobraževalni predmeti:

 • od 6. razreda: obvezni izbirni predmeti (informacijske in komunikacijske tehnologije, komunikacija/mediacija/kreativnost, projektni menedžment, jeziki - 3-letni tečaji)
 • prosta predmeta francoščina, omrežna tehnika z vajami
 • neobvezni vaji zbor, ansambel

Večdnevne šolske prireditve:

 • 5. razred: Jezikovno-kulturni dnevi v Angliji
 • 6. razred: Poletni športni teden
 • 7. razred: Dunajski teden, Slovenski teden v Ljubljani
 • 8. razred: Maturantska ekskurzija po Sloveniji

Dodatne prireditve - večinoma v zunajšolskem času (prazniki oz. počitnice):

 

 • 5. razred Assisi
 • 6. razred Rim
 • 7. razred Poljska (Auschwitz in Krakov)

Načrtovani projekti se izvedejo po danih možnostih, po dogovoru s starši, učenkami, učenci, profesoricami in profesorji in po sklepih Odbora šolske skupnosti.