Razredi z informatiko na nižji stopnji

Izobraževalna ponudba

 • Slika 1: V novi informatični učilnici

  V novi informatični učilnici

 • Slika 2: medpredmetno 4a

  medpredmetno 4a

1. razred: 1 ura informatike tedensko / dvodnevni medpredmetni projekt (npr. informatika in slovenščina)
2. razred: 1 ura informatike tedensko / tridnevni medpredmetni projekt (npr. informatika in matematika)
3. razred: 1 ura informatike tedensko / štiridnevni medpredmetni projekt (npr. informatika in nemščina)
4. razred: 1 ura informatike tedensko / petdnevni medpredmetni projekt (več predmetov)

V vseh razredih: Dodatno k uram informatike – več pouka v računalniški sobi kot v drugih razredih: npr. 1 ura slovenščine tedensko ali 1 ura matematike tedensko ali 1 ura nemščine tedensko in/ali nekaj ur geografije, biologije na leto,... Po prenovi je na voljo 5 računalniških učilnic.

Učna snov

Računalniško opismenjevanje:

 • zgodovina računalništva/strojna in programska oprema/delovanje računalnika
 • okensko okolje Windows
 • delo z imeniki, mapami, datotekami
 • uporabniški programi
 • program za risanje in delo z grafikami
 • urejevalnik besedil
 • delo s preglednicami
 • prezentacije à Power Point, Prezi
 • delo z glasbo in sliko
 • algoritmi in programiranje
 • program za oblikovanje spletnih strani
 • splet: iskanje informacij, elektronska pošta
 • varnost pri rabi ikt

Po štirih letih informatike pričakujemo, da bo dijak/inja znal/a predstaviti svoje delo v multimedijski obliki.

Informatika na višji stopnji:

5. razred: Informatika – 2 uri na teden (s pripravo na predznanstveno nalogo (layout)

6.-8. razred: Informatika – 2 uri na teden kot izbirni obvezni predmet
se lahko izbere kot predmet pri maturi

LINKWEB
LINKWEB