• Športni teden

  Športni teden na Milštatskem jezeru

  več …
  Športni teden ob jezeru
 • Ekskurzija v Trst

  23.-25.5. 2022 8AC

  več …
  Ekskurzija v Trst 8.AC
 • Teden 7A v Toskani

  Jezikovni teden italijanskega jezika v Lucci, 29 .05. - 03.06.2022, 7a

  več …
  Jezikovni teden 7.A v Toskani
 • 5b v Železni Kapli

  Železna Kapla, 23.05.-24.05.2022, 5b

  več …
  Ekskurzija v Železno Kaplo
 • Ekskurzija Furlanija

  3C-Kugy razred je bil na geografsko–kulturni ekskurziji po Furlaniji – Julijski krajini, 27-19.4.2022

  več …
  Ekskurzija po Furlaniji, 2022
 • Gojimo fižol!

  Slog, 13.5.22., 1A

  več …
  Vrtičkarji gojijo fižol!
 
 
 
 

Tudi jaz sem bil na Slovenski gimnaziji

 • Letnik 1986/1987 (8.B) Letnik 1986/1987 (8.B)

  Z leve na desno stojijo: mag. R. Vouk, prof. mag. U. Popotnig, S. Nachbar, prof. mag. F. David, B. Grilc, G. Mak, V. Berhtold, S. Marko, M. Seher, R. Kropivnik, M. Piko, V. Broman, H. Filipič, M. Čik, A. Woschnak, M. Podrečnik, Št. Mick, F. Kernjak, gš. učit. F. Krištof; z leve na desno sedijo: prof. mag. Št. Pinter, mag. M. Laussegger, prof. dr. D. Zwitter-Tehovnik, razredničarka prof. dr. M. Niemetz, dv. sv. dr. V. Inzko, ravnatelj dr. R. Vospernik, mag. P. Olip, prof. mag. T. Urbajs, prof. mag. J. Wakounig.

  več...

 • Letnik 2003/2004 (8.A) Letnik 2003/2004 (8.A)

  Iz leve proti desni spredaj čepijo: Jurij Rausch, Paul Zwitter, Roman Einspieler, Danijel Wutti, Gregor Wakounig, Martin Oraže

  V drugi vrsti stojijo: Dorine Kikel, mag. Kristijan Sadnikar, prof. Martin Urbajs, mag. dr. Niko Ottowitz, prof. Maja Millonig-Kupper, prov. vodja mag. dr. Miha Vrbinc, razrednik mag. Roman Verdel, strok. nadz. dr. Teodor Domej, Marjeta Schwarz, prof. Danica Sereinig, prof. Štefan Pinter, prof. Marica Mletschnig, Bianca Kraus

  V tretji vrsti stojijo: mag. Hanzej Rosenzopf, Barbara Schlimun, Andreja Igerc, Irena Lopinsky, Gabriele Steharnig, Tanja Lesjak, Lisa Rasinger, Monika Olip, Simona Roblek, Mira Berchtold

  V zadnji vrsti stojijo: prof. Mirko Oraže, mag. Richard Jernej, prof. Roman Vouk, mag. Harald Kuchler, prof. Franc Krištof

  več...

 • Letnik 2019/20 (8.A - fantje) Letnik 2019/20 (8.A - fantje)

  Razredničarka prof. mag. Magdalena Kulnik

  Z leve: Milan Steiner, Lanej Schaap, Sebastian Sablatnig, prof. Magdalena Kulnik, Marko Kunčič, Leon Lambauer

  več...

 • Letnik 2014/2015 (8.B) Letnik 2014/2015 (8.B)

  Z leve - sedijo: prof. Franc Topolovec, prof. Janko Smrečnik, prof. Simone Steharnig, strok. nadzornik dr. Miha Vrbinc, razredničarka dr. Monika Kelih, vodja šole prof. Zalka Kuchling, prof. Sonja Prohinig, prof. Magdalena Kulnik, prof. dr. Niko Ottowitz, prof. Marcell Smolej, prof. Ingrid Romano, Sanje Fenkart;

  Stojijo: Janina Opetnik, prof. Kristijan Sadnikar, Andreas Vezonik, Veronika Karner, Lara Lampreht, Anja Kutnjak, Anja Ogris, Sarah Krutner, Ana Malle, Adrijana Cudermann, Lea Berchtold, Lena Krautzer, Aleksandra Gavrić, Klara Krklec, Jaka Večko;

  Zadaj stojijo: Izidor Sturm, Armin Majetić, Stanko Sadovnik, Aleksander Kekić, Jurij Kreutz, Paul Schlamberger, Julian Müller, Dominik Petek, Simon Rustia, Paul Sima, Mario Korpitsch, Matjaž Smrtnik, Martin Stopajnik, Gaber Bobek

  več...

 • Letnik 1988/1989 (8.A) Letnik 1988/1989 (8.A)

  Z leve na desno sedijo: prof. Cesnovar, mag. Olip, prof. Gutovnik-Broman, nadzornik dr. Feinig, dv. sv. ravnatelj dr. Vospernik, mag. A. Zikulnig, mag. Mlečnik, prof. Wakounig;

  z leve na desno stojijo: Hrobath, Krištof, Gallob, T. Ogris, Rosenzopf, Micheuz, Triessnig, Nessmann, Jelen, Kert, Novak, D. Oraže, A. Oraže, Gressl, Kuchling, Knaus, Kolšek, Isopp, prof. Pinter, M. Ogris, glš. uč. Krištof, Potočnik, mag. Vovk, prof. Urbajs.

  več...

Main features

Das BG/BRG für Slowenen bietet eine gymnasiale und realgymnasiale Allgemeinbildung an. Slowenisch ist Unterrichtssprache, Deutsch und Slowenisch werden im selben Stundenausmaß unterrichtet und sind verpflichtende (zentral gestellte) schriftliche Maturagegenstände.

Kje nas najdete?

Das Slowenische Gymnasium befindet sich im Klagenfurter Stadtteil St. Peter (vom Zentrum Richtung Osten) am Beginn der Ebentaler Straße am Prof.-Janežič-Platz 1. Mit dem Stadtwerke-Bus: Linie 10/11 – Haltestelle Windischkaserne oder Rennerschule.

46.623984
14.323145