Projekt Schule meet Uni

Četrtošolci spoznavajo celovško univerzo

 • Slika 1:
Uvodno predavanje; ©Melanie Buchacher

  Uvodno predavanje; ©Melanie Buchacher

 • Slika 2:
Učenci in učenke sodelujejo pri predavanju gospoda Hackla; ©Melanie Buchacher

  Učenci in učenke sodelujejo pri predavanju gospoda Hackla; ©Melanie Buchacher

 • Slika 3:
Učenec Jan rešuje matematično uganko; ©Julia Schuster-Smrečnik

  Učenec Jan rešuje matematično uganko; ©Julia Schuster-Smrečnik

 • Slika 4:
Predavanje o vplivu reklame; ©Melanie Buchacher

  Predavanje o vplivu reklame; ©Melanie Buchacher

Učenci in učenke 4. razredov Slovenske gimnazije so se 20. decembra 2018 odpravili na celovško univerzo, kjer so se udeležili projekta Schule meets Uni. 

Po kratkem uvodu, pri katerem so slišali najpomembnejše podatke o celovški univerzi in o študijskih smereh, so lahko prisluhnili predavanjema gospoda dr. Benjamina Hackla, gospe Svenje Diegelmann in gospe Anite Paggitz. Gospod Hackl, ki je s 23-imi leti dosegel doktorski naziv, je skušal učencem in učenkam približati svet matematike. Predavateljici pa sta udeležencem projekta razložili, kako vpliva reklama na nas. 

Ob koncu dopoldneva je sledil ogled kampusa. 

Julia Schuster-Smrečnik

Koordinacija: Sonja Prohinig, Melanie Buchacher