"Zdravje in dobro počutje", 2017

Projekt v sodelovanju z zavarovalnico BVA

  • Slika 1: Logotip BVA

    Logotip BVA

Promocija zdravja na šoli si prizadeva izboljšati počutje, omogoča učinkovitejše poučevanje in spodbuja šolske ter učne procese. Na ta način pospešujemo tako zmogljivost poučevanja na eni kot tudi sposobnost učenja in pomnjenja na drugi strani. BVA podpira naše profesorje v okviru projekta "Zdravje in dobro počutje naših profesoric in profesorjev" v želji, da postane šola zdravju in dobremu počutju prijazno delovno mesto. Tako ne poskrbimo le za dobro počutje vseh zaposlenih, temveč posredno tudi za dobro počutje naših dijakov.

Nadja David, vodja projekta

LINKWEB