Priročnik Naravoslovje 2014-15

Priročnik Naravoslovje 2014-15 na Slovenski gimnaziji v Celovcu

  • Slika 1: Platnice naravoslovne brošure, © Niko Ottowitz

    Platnice naravoslovne brošure, © Niko Ottowitz

Izšla je brošura Naravoslovje na Zvezni gimnaziji in zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu, šolsko leto 2014/15. Seznanja naj z naravoslovno platjo Slovenske gimnazije. Priročnik vsebuje na 115 straneh ob naravoslovnih projektih teme za ustno maturo iz naravoslovnih predmetov, 180. obletnico rojstva Jožefa Stefana, vabila za dneve odprtih vrat od 2002 do 2014, klavzurne naloge iz opisne geometrije in matematike z rešitvami in poskusno klavzuro iz matematike 2014 z rešitvami. 
Brošuro Naravoslovje 2014/15 je izdala delovna skupnost za naravoslovne predmete na Zvezni gimnaziji in zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu.
 

Niko Ottowitz
(za delovno skupnost naravoslovnih predmetov Slovenske gimnazije)