Dan gimnazije 2015

13. 11. 2015 v City Arkadah v Celovcu

 • Slika 1: Predstavitev Kugyjevih razredov na Dnevu gimnazije, © Nadja Schellander

  Predstavitev Kugyjevih razredov na Dnevu gimnazije, © Nadja Schellander

 • Slika 2: Kviz pridelkov na stojnici Kugyjevih razredov na Dnevu gimnazije, © Nadja Schellander

  Kviz pridelkov na stojnici Kugyjevih razredov na Dnevu gimnazije, © Nadja Schellander

 • Slika 3: Predstavitev naravoslovja na Dnevu gimnazije, © Niko Ottowitz

  Predstavitev naravoslovja na Dnevu gimnazije, © Niko Ottowitz

 • Slika 4: Vaje iz biologije na Dnevu gimnazije, © Niko Ottowitz

  Vaje iz biologije na Dnevu gimnazije, © Niko Ottowitz

 • Slika 5: Predstavitev slovenščine na Dnevu gimnazije, © Nadja Schellander

  Predstavitev slovenščine na Dnevu gimnazije, © Nadja Schellander

 • Slika 6: Predstavitev ruščine na Dnevu gimnazije, © Nadja Schellander

  Predstavitev ruščine na Dnevu gimnazije, © Nadja Schellander

 • Slika 7: Predstavitev SLOG kot UNESCO-šola na Dnevu gimnazije, © Zalka Kuchling

  Predstavitev SLOG kot UNESCO-šola na Dnevu gimnazije, © Zalka Kuchling

SLOG je med drugimi celovškimi gimnazijami predstavljala svoja težišča šolske izobrazbe:

 • Slovenščina kot učni jezik
 • Težišče: Kugyjevi razredi
 • Težišče: naravoslovje
 • Ruščina kot obvezni izbirni predmet
 • UNESCO-šola