Dan gimnazije 2015

13. 11. 2015 v City Arkadah v Celovcu

  • Slika 1: Predstavitev Kugyjevih razredov na Dnevu gimnazije, © Nadja Schellander

    Predstavitev Kugyjevih razredov na Dnevu gimnazije, © Nadja Schellander

  • Slika 2: Kviz pridelkov na stojnici Kugyjevih razredov na Dnevu gimnazije, © Nadja Schellander

    Kviz pridelkov na stojnici Kugyjevih razredov na Dnevu gimnazije, © Nadja Schellander

  • Slika 3: Predstavitev naravoslovja na Dnevu gimnazije, © Niko Ottowitz

    Predstavitev naravoslovja na Dnevu gimnazije, © Niko Ottowitz

  • Slika 4: Vaje iz biologije na Dnevu gimnazije, © Niko Ottowitz

    Vaje iz biologije na Dnevu gimnazije, © Niko Ottowitz

  • Slika 5: Predstavitev slovenščine na Dnevu gimnazije, © Nadja Schellander

    Predstavitev slovenščine na Dnevu gimnazije, © Nadja Schellander

  • Slika 6: Predstavitev ruščine na Dnevu gimnazije, © Nadja Schellander

    Predstavitev ruščine na Dnevu gimnazije, © Nadja Schellander

  • Slika 7: Predstavitev SLOG kot UNESCO-šola na Dnevu gimnazije, © Zalka Kuchling

    Predstavitev SLOG kot UNESCO-šola na Dnevu gimnazije, © Zalka Kuchling

SLOG je med drugimi celovškimi gimnazijami predstavljala svoja težišča šolske izobrazbe:

  • Slovenščina kot učni jezik
  • Težišče: Kugyjevi razredi
  • Težišče: naravoslovje
  • Ruščina kot obvezni izbirni predmet
  • UNESCO-šola