PRIROČNIK NARAVOSLOVJE 2018-19

Priročnik Naravoslovje 2018-19 na Slovenski gimnaziji v Celovcu

  • Slika 1:

Izšla je brošura Naravoslovje na Zvezni gimnaziji in zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu, šolsko leto 2018/19, izdala jo je delovna skupnost za naravoslovne predmete. Na 252 straneh seznanja z naravoslovno platjo Slovenske gimnazije. Opisani so naravoslovni projekti in razne zanimivosti preteklega šolskega leta. Navedene so teme za ustno maturo iz naravoslovnih predmetov, klavzurne naloge iz opisne geometrije z rešitvami in dve klavzuri iz matematike (prevod Niko Ottowitz) z rešitvami. Prostorsko zaznavanje se da postopno izboljševati s treniranjem prostorske inteligence, na voljo so ustrezne vaje. Povzeti so sprehodi po Dunaju z našo mladino 7. razredov, majhen »test« naj še poglobi vtise o verjetno najlepšem mestu na svetu. Zbirka slik in podatki o dnevu odprtih vrat in šolskem prazniku zaokrožajo letopis. Dodan je kronološki seznam publikacij šolske založbe VEDI.
Priročnik je nadaljevanje brošur Naravoslovje 2014/15, 2015/16, 2016/17 in 2017/18, prejel ga je tudi letos vsak dijak, vsaka dijakinja Slovenske gimnazije, stroške krije šolska založba VEDI. Načrtovano je nadaljevanje, vsako leto bodo med drugim objavljene tudi klavzurne naloge iz opisne geometrije in matematike z rešitvami. Tako se bo z leti nabrala koristna zbirka maturitetnih nalog, ki bo naši šolski mladini gotovo olajšala priprave na pisno maturo. 

Niko Ottowitz
(za delovno skupnost naravoslovnih predmetov Slovenske gimnazije)