Naravoslovje in informatika

ZVEZNA GIMNAZIJA IN ZVEZNA REALNA GIMNAZIJA ZA SLOVENCE

šola z nad-/regionalno izobraževalno ponudbo

Z ŽIVO VEČJEZIČNOSTJO V SVET
šolanje jezikov s ciljem večjezičnosti


TEORETIČNA IN PRAKTIČNA NARAVOSLOVNA IZOBRAZBA
šolanje v naravoslovnih predmetih – izziv za sooblikovanje prihodnosti
 

TEŽIŠČA
* JEZIKI
štirijezični Kugyjevi razredi
trijezični razredi z informatiko
* NARAVOSLOVNE VEDE IN EKOLOGIJA
* INFORMATIKA
* KREATIVNOST IN ŠPORT
 

PDF107 KB
PDF116 KB