Govorniški natečaj

Slovenski govorniški natečaj KKZ in NSKS ob Tischlerjevi nagradi; ob 10.30 na Slovenski gimnaziji