Seminar za ves učiteljski zbor

Ni pouka; celodnevni seminar za ves učiteljski zbor