Letno srečanje SAZU z mladimi

Izbrani dijaki se udeležijo srečanja s predavanji na temo "Slovenski jezik v gibanju" na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti v Ljubljani; spremljata: Nadja Senoner, Niko Ottowitz