OŠ IV Celje

Kugyjev razred 3.C je gostitelj vrstnicam in vrstnikom iz OŠ IV Celje.