Večer staršev 1CD in 1B

ob 18. uri za 1CD oz. ob 18.30 uri za 1B