8AB: Popravni izpiti

V primeru ene negative ocene v spričevalu 8. razreda