8AB: Naravoslovna ekskurzija

Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo IJS, rojstna hiša Jurija Vege; spremljata: Niko Ottowitz, Tadeja Vinko-Smrtnik