8AB: Naravoslovna ekskurzija

Naravoslovna ekskurzija v Slovenijo: Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo, rojstna hiša Jurija Vege; koordinacija: Niko Ottowitz; spremljata: Niko Ottowitz, Magdalena Kulnik