8AB: Kompenzacijski izpiti

V primeru negativne ocene pri pisnem zrelostnem izpitu