8AB: Zgodovinsko-slovenistična ekskurzija

Ekskurzija v Kobarid in Vrsno (Simon Gregorčič); koordinacija: Lojze Dolinar