8AB: Valeta

Slavnostna podelitev maturitetnih spričeval in praznovanje