7AB: Jezikovni teden na univerzi v Ljubljani/na univerzi v Celovcu

Koordinacija: Angelika Ogris, Andrea Sturm, Julia Schuster-Smrečnik