6R: Inštitut za patologijo

Obisk dijakov na Inštitutu za patologijo v Ljubljani.

Koordinacija: Anja Valentinitsch-Harrich

Spremljata: Anja Valentinitsch-Harrich, Tadeja Vinko-Smrtnik