6B: Branje in delavnica

Branje s slovensko avtorico Meto Kušar in Ivico Kampuš v šolski knjižnici; koordinacija: Tatjana Koncilia, Nadja Senoner