6AB: Šolsko partnerstvo

Dijaki 6AB na obisku pri dijakih Gimnazije Piran; spremljajo: Nadja Senoner, Roman Verdel, Hedwig Figoutz