4AC: Taborišče Dachau

Ekskurzija v spominsko mesto taborišča Dachau; spremljajo: Kristijan Sadnikar, Julia Schuster-Smrečnik, Anna Wrienz, Josef Novak