4AB: Projekt informatike

Delo s programom Excel (medpredmetno: statistika in informatika); koordinacija: Jožef Novak, Leopold Smolej, Marcell Smolej, Martin Urbajs