4A: Poklicna orientacija (digitalna delavnica)

Od 5. do 6. ure. Koordinacija: Nadja David