2D: Šolsko partnerstvo

Dijaki OŠ Hinka Smrekarja iz Ljubljane na obisku v Celovcu; koordinacija: Tadeja Vinko