2D: Šolsko partnerstvo

Učenci OŠ Hinka Smrekarja iz Ljubljane na obisku v Celovcu; koordinacija: Tadeja Vinko