2CD, 4D: Socialno učenje

Učenci pomagajo sošolcem; koordinacija: Christina Santoro-Sienčnik, Irina Kert