2AB: Projekt informatike

Scratch - programski jezik za otroke in najstnike; koordinacija: Leopold Smolej, Jožef Novak